Pielęgnacja drzew – cięcia sanitarne

Cięcia sanitarne przeprowadza się w celu usunięcia martwych gałęzi, które mogę spowodować choroby i umożliwiają rozwój szkodnikom.