Pielęgnacja drzew – cięcia nieprzyrodnicze

Cięcia techniczne są wymuszone kolizją z urządzeniami technicznymi albo architektura.

  • Cięcia techniczne wzdłuż ciągów komunikacyjnych.
  • Cięcia techniczne w energetyce i telekomunikacji.
  • Cięcia techniczne w budownictwie.