Pielęgnacja drzew – cięcia korygujące

Cięcia korygujące przeprowadza się w celu niwelacji wad budowy drzewostanu. Zabieg ten pozwala poprawić statykę drzewa oraz zapobiega rozłamaniu.